Profile

KANISE Seiichi

Emeritus Professor,
Former Professor, School of Global Japanese Studies (~2020),
Meiji University

Research fields:
Mass media, journalism

Research themes:
Media and information manipulation
[Keywords] journalism, mass media

Main books and papers:
◆“Nigate na hito tono kaiwa ha kou kiridashinasai” (How to Start a Conversation with People You are not Good at) Kadokawa SSC
◆“1 nichi 15 fun ga issho o kaeru” (15 Minutes a Day Change your Life) Mikasa Shobo
◆ “Nippon gaku no genzai: from GENJI to Cool Japan” (The Current Japan: from GENJI to Cool Japan) Kadokawa Gakugei Shuppan
◆“Chugoku no sekai senryaku ga wakaru” (Chinese World Strategy) Seishun Publishing
◆“Subete no joho ha issatsu no techo ni matomenasai” (Compile all Information into One Notebook) Mikasa Shobo
◆“Nihon jin dake ga shiranakatta eigo jotatsuho” (How to Improve English, Known to all People but the Japanese) Chukei Shuppan
◆“Motto hayaku ukete mitakatta kokusaiseiji no jyugyo” (International Politics Lessons that we should had Taken) PHP Institute
◆“4 shisan: seiko no ogon hosoku, boku no baai” (Four Assets: the Golden Rules for me) Kodansha
◆“Kanise seiichi no nihon keizai no ronten” (Japanese Economy Issues by Seiichi Kanise) Jitsugyo no Nihon Sha
◆“Tatsujin ni manabu chitekiseisan no gijyutsu” (Intellectual Production Skills to Learn from Experts) Chiteki Seisan no Gijyutsu Kenkyukai
◆“Saishin jiji ki wado” (Latest Topical Keywords) Takahashi Shoten
◆“Janarizumu no joken” (Conditions for Journalism) Iwanami Shoten (co-authored)
◆“Koso Nihon Vol 2: Gendai no yonaoshi” (Concept Japan Vol. 2: Social Reforms in Modern Times) Suiyosha Publishing (co-authored)
◆“Shin rida no joken” (New Conditions for Leaders) Sophia University Press (co-authored)
◆“Terorizumu to hodo” (Terrorism and Media Reports) Gendaishokan (co-authored)
◆“Joho kokai to masu media” (Information Disclosure and Mass Media) Kadensha
◆“V chippu” (V chip) Kadensha
◆“Kokusai nyusu ga wakaru hon” (You can Understand the International News) Shimbun Digest Sha
◆“Gurobaru shakai to media” (Global Society and Media Communication) Minerva Shobo